Media - Advertising jobs in Kaohsiung City

Locations

Taiwan

 Kaohsiung City

Zuoying

1 to 19 of 19 jobs  

特約採訪編輯(高雄地區)

Sinsing, Kaohsiung City

網路廣告業務

Cianjin, Kaohsiung City

廣告AE

Cianjin, Kaohsiung City

【影音製作部】導演

Zuoying, Kaohsiung City

廣告業務人員-高雄

Gushan, Kaohsiung City

執行製作(高雄)

Dashu, Kaohsiung City

新聞記者及新聞編輯

Dashu, Kaohsiung City

電影團隊【執行製作】

Lingya, Kaohsiung City

廣告AE

Gushan, Kaohsiung City

N065文字記者〈南部〉

Cianjin, Kaohsiung City

助理導播

Sinsing, Kaohsiung City

廣告業務(AE)

Zuoying, Kaohsiung City

網站部-副總編輯

Zuoying, Kaohsiung City

文字記者(新聞採訪記者)

慶聯有線電視股份有限公司 - Zuoying, Kaohsiung City - $24,000-30,000 per month

攝影記者(攝影記者)

慶聯有線電視股份有限公司 - Zuoying, Kaohsiung City - $24,000-30,000 per month

節目編導(導演)

慶聯有線電視股份有限公司 - Zuoying, Kaohsiung City

工務 (可年後上班/需有經驗)(廣告公關文案撰稿員)

多禾多廣告工程有限公司 - Gushan, Kaohsiung City - $133 per hour

文字編輯人員(文字編輯校對人員)

財團法人正德社會福利基金會 - Niaosong, Kaohsiung City

廣告學徒【三民區】(平面廣告設計員)

百羚廣告設計工程有限公司 - Sanmin, Kaohsiung City - $23,000 per month